Blogglistenhits

onsdag 30. november 2016

Elevene lager en quiz - og kanskje et "kunnskapens juletre"?

Ikke bare må elevene lære seg hva et fagord betyr – det er også viktig å kunne bruke disse fagordene. For eksempel ved å lage sine egne setninger hvor fagordene inngår i en sammenheng. Dette kan til slutt bli til en quiz for hele klassen, og kanskje et "kunnskapens tre" med desember-preg til slutt.
For eksempel slik:
  • Elever deles inn i par. 
  • Læreren deler ut en lapp med to fagbegrep til hvert par. Hvis du har 15 par elever, så kan du ha totalt 20 fagbegrep på lappene – noen par vil få noen av de samme fagbegrepene. Elevparene må også få utdelt fire blanke lapper hver.
  • Parene får beskjed om å sette hvert av sine to fagbegrep inn i to eller tre ulike setninger. Dette er setninger som elevene selv lager, og de må være slik at dersom man fjerner fagbegrepet, så skal andre kunne gjette hvilket fagbegrep som blir beskrevet.  Feks. dersom to elever får fagbegrepet translasjon fra naturfag på Vg1:


    1. I proteinsyntesen foregår transkripsjon i cellekjernen, mens ________ foregår på ribosomet.
    2. I ____________ blir kodoner/tripletter lest av, og en t-RNA med riktig anti-kodon og en aminosyre hentes inn.

  • Elevparene skriver hver av setningene på en av lappene siden, og skriver i tillegg riktig fagbegrep på baksiden av lappene sine:  • For å øve litt til quiz’en kan man la elevparene teste hverandre litt, for eksempel ved at to og to par går sammen eller ved at alle parene sirkulerer litt og tester andre par. Her vurderer læreren hva som vil fungere i den enkelte klassen, for det er viktig at slik deling fremdeles bevarer fokus på fag og ikke sklir ut.
  • Etter et visst antall minutter samler læreren inn alle setningene og bruker dem i en quiz for hele klassen. For eksempel velges 10 – 15 setninger ut, og de må gjerne være fra alle de ulike parenes lapper. Setningene leses høyt, og elevparene gjetter hvilket fagbegrep som skal brukes i setningene. 
  • Etterpå kan læreren høre med elevene om hvor vanskelig dette var, eller om det er noen ord eller begreper som er spesielt vanskelige.

Det kan også være fint å bruke setningene til noe mer, slik at elevene kan se på dem flere ganger. Kanskje i et "kunnskapens tre"? Se lenke her. En variant nå i desember kan være å lage et «kunnskapens juletre» med sirkelformede lapper som en slags «julekuler», se samme lenke. Da kan lappene til elevene ha ulike farger, som kan egne seg som pynt på treet etterpå.

Hvis det blir for mange lapper på treet, går det fint å plassere noen rundt treet også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar