Blogglistenhits

fredag 17. august 2018

Nytt skoleår - nye muligheter! 3. Tydelig struktur på timen


Vi har alle vært der...


Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så «glemmer» vi det litt etter hvert, og fortsetter med «business as usual». Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på papir eller nett.

Det er lett å forstå at det blir slik, ikke minst fordi lærere har travle arbeidsdager og det kan være krevende å også finne tid til ekstra innsats for å endre egen praksis. Basert på vår egen erfaring som naturfaglærere i videregående skole har vi imidlertid noen tips som har funket for oss selv. Dette vil vi ta for oss i denne lille serien. Og utgangspunktet er selvfølgelig at man ønsker å skape en varig endring i egen praksis!

Dagens tips er å ha en tydelig struktur på timen - og fortelle elevene om det!


Variert undervisning er noe elevene alltid sier de ønsker seg.
Når vi har tenkt igjennom en tydelig struktur på timen, er det også lettere å lage plass for elev-aktive arbeidsmåter.Tips nr 3: Tydelig struktur på timen


Det som skjer i løpet av timen skal ikke være et mysterium for elevene, med mindre du bevisst har valgt å legge inn en overraskelse.

Vi starter timen med å være tydelige om planen for i dag: Temaet er…, jeg skal holde et lærerforedrag på maks 20 minutter, etterpå blir det en demonstrasjon av… og da ønsker jeg at dere skal delta aktivt ved å … I siste halvdel skal vi gjøre en runde med «Hver for seg og sammen», hvor dere skal diskutere noen etiske dilemmaer rundt dette temaet i grupper, med en fellesrunde til slutt.

Det er mange grunner til at lærerforedrag bør være begrenset til en tjue minutters tid, bl.a. fordi det er så lenge vi klarer å holde oppmerksomheten vår fokusert på foredraget. Å fortelle elevene dette kan være lurt. Da vet de at læreren har en plan og har tenkt gjennom tidsbruk, for det er nok et faktum at lærerforedrag lett kan utarte til «læreren prater…» – slik at dette tok mer tid enn planlagt og det ikke ble tid til mer elev-aktive arbeidsmåter. Dette har elever erfart før!

Mange elever vil føle seg mer motivert for foredraget når de vet at det kun skal vare 20 minutter, og det kan være motiverende å vite at de etterpå skal arbeide helt konkret med det som dekkes i foredraget. Noen vil også synes det er moro å rekke opp hånda for å si fra at «ehmm, nå har det gått 20 minutter altså», og det får vi bare ta med et smil!


Neste innlegg kommer søndag 19. august. Her vil vi foreslå å lage en liten "gjeng"!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar