Blogglistenhits

onsdag 22. august 2018

Nytt skoleår - nye muligheter! 5. Dialog med elevene underveis

Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på papir eller nett.

Det er lett å forstå at det blir slik, ikke minst fordi lærere har travle arbeidsdager og det kan være krevende å også finne tid til ekstra innsats for å endre egen praksis. Nå har vi kommet til punkt nummer 5 - det aller siste tipset. Og utgangspunktet er selvfølgelig at man ønsker å skape en varig endring i egen praksis.


Mange elever har ofte sterke meninger - og gode refleksjoner - om hvordan de selv synes de lærer best.Tips nr 5: Dialog med elevene underveis


Det er mange gode grunner til å involvere elevene rundt dette med arbeidsmåter:

  • ·        Bevisstgjøring: Det er bevisstgjørende for elevene å få en bedre forståelse av at arbeidsmåter er et valg læreren gjør. Mange elever har tanker om hvordan de lærer best eller hva slags arbeidsmåter de får mest ut av, og de setter pris på å få uttrykke sine meninger rundt dette. Ofte sier elevene at de ønsker «variert undervisning», og det passer jo godt når læreren ønsker å utvikle sin undervisning og ønsker å teste ut nye arbeidsmåter.

  • ·        Læring: I dag vet vi at elever lærer best når de jevnlig forholder seg aktivt til fagstoffet, og dette er det også nyttig for elevene å vite. Selv om det kan føles trygt å få oversiktlige notater etter å ha hørt på lærerens gjennomgang i en hel time, er det tvilsomt om dette er effektiv bruk av tiden – dersom det er elevenes læring som er målet.


  • ·        Elever er ulike: Elevene i en klasse vil være ulike når det gjelder hvordan de trives best med å arbeide og hva slags arbeidsmåter de lærer best av. Ved å ta inn flere arbeidsmåter i teoriundervisningen, slik at elevene i større grad jevnlig får snakke fag, lage et produkt eller sortere fagstoff, vil flere elever trives med faget. Da er det også viktig at elevene forstår at selv om akkurat dette ikke fungerer helt topp for meg, er det kanskje nyttig for flere av de andre.

Når elevene blir mer bevisste på dette med arbeidsmåter, vil de også ofte gi nyttige tilbakemeldinger etterpå. For eksempel: Jeg synes det er fint at vi må sette egne ord på ting, sånn som vi måtte nå - for da merker jeg hvis det er noe jeg egentlig ikke har forstått. For oss som lærere har det vært inspirerende å se at elevene reflekterer rundt slike ting og av og til får aha-opplevelser om hva som fungerer best for dem selv. Slike refleksjoner fra elevene har også vært med på å vise oss hvor viktig arbeidsmåter er.Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? 


Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake i gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så "glemmer" vi det litt etter hvert, og fortsetter med "business as usual". Vi håper at vi med disse tipsene har gitt det noen enkle og konkrete verktøy som kan være nyttige i din egen utviklingsprosess. De var ihvertfall nyttige for oss!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar