Blogglistenhits

onsdag 15. august 2018

Nytt skoleår - nye muligheter! 2. De første timene


Vi har alle vært der...


Hvordan skape varige endringer i egen undervisning? Som lærere har vi vel alle opplevd at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre i teoriundervisningen. Vi tester ut noe nytt, kanskje etter å ha vært på et kurs eller funnet noe artig på nettet. Så «glemmer» vi det litt etter hvert, og fortsetter med «business as usual». Mange lærere har fortalt oss at de opplever det som vanskelig å skape reell endring over tid i egen undervisningspraksis. De forteller at det er lett å falle tilbake til altfor mye «læreren snakker», i kombinasjon med ulike typer oppgavearbeid - på papir eller nett.

Det er lett å forstå at det blir slik, ikke minst fordi lærere har travle arbeidsdager og det kan være krevende å også finne tid til ekstra innsats for å endre egen praksis. Basert på vår egen erfaring som naturfaglærere i videregående skole har vi imidlertid noen tips som har funket for oss selv. Dette vil vi ta for oss i denne lille serien. Og utgangspunktet er selvfølgelig at man ønsker å skape en varig endring i egen praksis!


Ikke at elevene skal klatre på pultene i de føste naturfagtimen, men det er ikke dumt hvis de får arbeide på måter som er litt uvanlige og overraskende! Se eksempel i teksten nedenfor.Tips nr 2: De første timene


Vi tror at det er spesielt viktig å tenke gjennom hvordan vi ønsker å engasjere elevene i de aller første naturfag-timene i et nytt skoleår. Som lærere ønsker vi å gi elevene troen på at dette skal bli bra - eller at dette kan bli et helt ok naturfag-år. Og dette vil vi at så mange som mulig skal oppleve så tidlig som mulig.

En del elever har nemlig lave forventninger til faget, kanskje fordi de har erfart at dette får de bare ikke til, eller de skjønner hverken hva læreren snakker om eller det de kan lese i læreboka. Eller de synes naturfag ikke har noe med hverken dem selv eller livet å gjøre - det er uinteressant! Og hvis vi som lærere fokuserer kun på å fortelle om alle de spennende faglige temaene vi skal igjennom, og alt de skal lærer gjennom året, kan det hele fort bli overveldende - og ikke nødvendigvis skape hverken interesse eller bygge opp troen på mestring. Annet enn for dem som allerede synes at naturfag er både spennende og interessant, da - de elevene finnes det jo også en del av!

Så spesielt i de første timene i et skoleår, velger vi følgende strategi:
  • Å bruke et spekter av arbeidsmåter, slik at elevene får være aktive deltagere, istedenfor å passivt ta imot masse informasjon. Som for eksempel arbeidsmåten Hva er i pakkene?
  • Å gjøre noe uventet - som for eksempel å bygge det høyeste tårnet, istedenfor at læreren går gjennom begrepene teorier, hypoteser, osv. på den tradisjonelle måten. 
  • Det er viktig å bygge relasjoner med en gang - før elevenes holdninger til faget og skoleåret får satt seg. Latteren kan sitte løst, vi viser interesse for elevene - de skal oppleve det som  ålreit å delta på det som foregår i timen. Og selvfølgelig er det plass for faglige tema også!

Neste innlegg kommer fredag 17. august. Her gir vi tips om struktur på timen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar