Blogglistenhits

søndag 16. desember 2018

Jo! Det går nok bra! - en prat om bærekraftig utvikling


Låta "Jo!" med Bare Egil Band kom på radioen her om dagen, og da var veien kort til å tenke på neste naturfagtime. Vi er alltid på leting etter låter med tekster som kan åpne opp et faglig tema og engasjere elevene i diskusjon. Her er det snakk om temaet bærekraftig utvikling og valg som vi mennesker, eller samfunnet, gjør. Rett inn i læreplanen for Naturfag Vg1, altså!Hva låta handler om


Teksten finner du for eksempel her. Teksten er en slags dialog mellom en jeg-person som nevner opp en serie uttalelser om ting han ikke trodde var greit å gjøre, som for eksempel sage av greina man sitter på - og en DU-person, som sier at "Jo, det går nok bra!". Tanker om samfunnet og vår utvikling ligger åpenbart bak her, og dette kan det være interessant å få elevene til å tenke litt rundt. 

Etter en serie med slående utsagn som påpeker ukloke ting som vi mennesker gjør, fulgt av et refreng (fra samfunnet? fra de kreftene som styrer eller legger premisser?) som kanskje luller oss inn i en følelse av at "Jo! Det går nok bra!", skjer det en endring i siste vers og refreng: "Jeg trodde ikke jeg kunne gjøre en forskjell", svares med refrenget "Jo, det kan du gjøre!". Litt håp der, altså.Dette gjør du


  • Lytt til låta
Det er viktig at elevene kan se teksten mens låta spilles, dersom de skal få med seg innholdet. Låtas video kan spilles av fra youtube, se her, mens elevene ser teksten, se for eksempel her. .


  • Et raskt blikk på teksten i plenum
Generelt kan det være lurt å ta et raskt blikk på slike tekster sammen før man går i grupper, men her er vel teksten ganske konkret og rett fram.


  • Diskusjon i grupper 
Elevene snur seg til en, to eller tre av naboene sine, og gruppa diskuterer teksten. Hver gruppe kan få utdelt en felles lapp med spørsmål, slik at låtteksten kan bli stående oppe. Litt lenger ned finner du forslag til slike spørsmål.


  • Oppsummering i plenum
Ta en kort plenumsrunde til slutt. De som har lyst til å dele noen tanker rundt disse spørsmålene, får muligheten til det. Det kan være interessant for alle å høre ulike innspill


  • Tiden det tar
Dette trenger ikke å ta lang tid, hvis læreren styrer tiden effektivt. Oppstart, lytting og et raskt blikk på teksten tar kanskje 7 minutter, gruppeprat 5 minutter og plenum kanskje 5 minutter.Gruppeoppgaven


Dette oppgavearket deles ut til hver gruppe, og kanskje er det lurt å dele ut en kopi av sangteksten også.Prøv, da vel!


Noen naturfaglærere vil kanskje si at "dette har vi faktisk ikke tid til!", og det må man jo selv vurdere. Men vær klar over at det å bruke en låttekst på denne måten kan skape en ny interesse for det faglige temaet. Det kan også bidra til at elevene opplever naturfag som mer relevant og interessant. Dette er verdifulle gevinster, og kan ikke bare måles ved tidsbruk.

Diskusjonene kan sette det faglige temaet inn i en mer konkret ramme. Vi har selv sett at dette kan fenge elevene. Plutselig diskuterer de ivrig - på en helt annen måte enn om de bare hadde blitt presentert for en liste med spørsmål. Det kan være lettere å mene noe om hva som uttrykkes i en låt, enn å finne ut hva man selv mener - eller tørre å uttrykke egen mening om et tema.Ikke en hvilken som helst låttekst


Med denne låta fikk tekstforfatter Egil Hegerberg NOPAs (dvs. Norsk forening for komponister og tekstforfattere) tekstpris for 2017. I begrunnelsen står det bl.a.:

De som eventuelt trodde at protestvisa er død, får tro om igjen. I teksten «JO!» tar forfatteren opp høyst aktuelle samfunnsmessige, etiske og politiske problemstillinger på en direkte måte i en språkmiks av enkel naivisme og en høyst saklig, nesten journalistisk stil. Teksten er både selvransakende og utfordrende – uten å bli banal. Den er, for å ty til engelsk: «To the point».  Hentet fra http://www.duplexrecords.no/nyheter/2018/11/tekstpris-til-n-je-for-jo/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar