Blogglistenhits

onsdag 14. august 2019

Design av timer 6: Den første naturfagtimen!

Dette skoleåret har vi lyst til å starte opp med en engasjerende fellesopplevelse som alle kan føle at de er med på. Vi vil gjøre noe gøy, som også er faglig - og som kan hjelpe elevene i den nye klassen til å bli litt kjent med hverandre. Ikke minst vil vi åpne opp et litt tungt og teoretisk tema for elevene, ved å koble det med mer dagligdagse erfaringer.

Med andre ord: Vi vil snuse litt på den naturfaglige metoden ved å bygge det høyeste tårnet!


Dette gjør vi: 


Intro (5 minutter)

Mange elever synes lab høres spennende ut, og gleder seg til det praktiske arbeidet i naturfag. Læreren anerkjenner dette, og løfter så fram begreper som hypoteser og teorier. Nå først skal begrepet hypoteser skal gjør litt mer dagligdags for elevene, ved at de skal bygge et tårn av plastkopper. Læreren forteller hvordan det hele skal foregå.


Å bygge det høyeste tårnet (30-45 minutter, kan reguleres)

Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten her. Elevene får et mål med arbeidet . De må både sette opp en hypotese, teste hypotesen sin og eventuelt justere hypotesen på bakgrunn av erfaringer som de gjør. Konkurranse-elementet er alltid engasjerende, men læreren er hele tiden tydelig på å koble arbeidet til den naturvitenskapelige metoden.
Oppsummering (5 minutter)

Læreren reflekterer over bygge-erfaringene sammen med elevene og bruker hele tiden begrepene fra den naturvitenskapelige metoden: Var det mange som måtte justere på hypotesene sine? Hvorfor valgte dere å gjøre det?


Deretter

Etter denne fellesopplevelsen har klassen antalgelig blitt ristet litt sammen, og de har fått en liten smak på konkret arbeid i naturfag. Nå er de nok klare for mer info om faget og skoleåret!De tidligere innleggene i Design av timer-serien finner du her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar