Blogglistenhits

onsdag 11. januar 2017

Hver for seg og sammen

Av og til vil vi at elevene skal diskutere et tema. Her er en litt strukturert måte å gjøre det på, som både inkluderer å tenke selv, lytte til hverandre - og til slutt diskutere og prioritere. Alle elevene engasjeres i det som foregår, og alles tanker blir hørt.


Dette gjør du:
 • På forhånd har læreren forberedt et A3-ark som dette, inndelt i fire ruter og med oppgavetekst i en egen rute i midten. Slik:

På oppgavearket er det plass til at de fire elevene kan notere i hver sin rute - slik de sitter rundt bordet. Etterpå skal de diskutere seg fram til en felles prioritert liste i den midterste ruta.

 • Elevene sitter i grupper på fire, og gruppene får utdelt hvert sitt oppgaveark. 
 • Læreren forsikrer seg om at alle gruppene har forstått oppgaveteksten, og forklarer raskt gangen i det hele. Det er læreren som styrer det som skjer, og som sier fra når gruppene skal gå videre til neste trinn. En elev på hver gruppe skal være gruppeleder, dvs. være den som noterer ned gruppas prioriteringer til slutt - og kanskje også legger fram resultatet i plenum etterpå. Læreren kan raskt peke ut en elev i hver gruppe, slik at ikke elevene bruker tid på å velge.
 • Gangen i det hele:
  • Ca tre minutter: Elevene sitter rundt oppgavearket, tenker seg om på egen hånd og noterer sine tanker eller forslag i hver sin rute. Det skal være stille.
  • Ca fem minutter?: Elevene lytter til hverandre mens hver enkelt legger fram sine synspunkter. Deretter forsøker de å bli enige om en prioritert liste over de fem viktigste ett-eller-annet.
  • Til slutt: Læreren ber hver gruppe om å presentere sin liste. Etter hvert kan de si bare fra dersom de har annerledes resultater enn de som har presentert før.
  • Læreren vurderer om det er nyttig å fortsette diskusjonen litt i plenum.

Et eksempel fra naturfag Vg1:
        Det viktigste jeg personlig kan gjøre for miljøet er......


I plenum til slutt virker elevene ofte ganske trygge på å uttale seg, og dette kan ha å gjøre med at de allerede har luftet og diskutert synspunktene sine i liten gruppe først. Med andre ord - muntlig trening som kan gi mange elever gode mestringserfaringer!


Tillegg:

I ettertid har vi fått høre at denne arbeidsmåten ligger tett opp til "Placemat Technique" fra samarbeidslæringen. Selv valgte vi å kalle den "Hver for seg og sammen", siden vi i vårt eget arbeid. allerede hadde en arbeidsmåte som vi har kalt "Spisebrikke". Vi vil gjerne spre og formidle også andre arbeidsmåter enn dem vi har utviklet selv, men da er det også viktig at vi har referansen på plass!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar