Blogglistenhits

tirsdag 3. januar 2017

Kjære kunnskapsminister!

Mange naturfaglærere forteller oss at de ikke vet nok om hvordan de kan aktivisere og engasjere elevene i teoriundervisningen i disse fagene. De har nemlig ikke lært om dette, hverken gjennom utdanning eller etterutdanning. Å få til dette er ikke komplisert, men krever at man innser at undervisning – også i naturfagene – er mer enn det faglige innholdet. Det er nemlig ikke bare snakk om hvilket teoristoff vi underviser, men hvordan vi gjør det.

 Engasjerende naturfag-bloggen og på den tilhørende facebooksiden, i våre tre bøker og i våre foredrag/workshops finner naturfaglærerne noe de ikke finner andre steder, men som de skjønner at de trenger – og dette bør være interessant også for systemet rundt naturfaglærerne. Naturfaglæreres og studenters respons på Engasjerende naturfag er både overveldende og tankevekkende, og det dreier seg rett og slett om hvordan vi gjør teoriundervisningen mer engasjerende for elevene – kort sagt en pedagogisk utvikling av disse fagene. 


Aktiv deltagelse i teoriundervisningen skaper engasjement og læringslyst hos elevene. (Bilder fra våre bøker, samt facebook-siden Engasjerende naturfag og denne bloggen)Problemet med naturfagene - ikke helt det mange tror?


Teoriundervisningen er der hvor elevene tilbringer størstedelen av tiden i naturfagene, men den er dessverre ofte preget av en passiv elevrolle og stor ensformighet.  virkelig naturfagene oppleves av elevene som tunge og kjedelige? Tenk hvis det er den ensformige teoriundervisningen som er det egentlige problemet med naturfagene? Da hjelper det ikke å gjøre lure tiltak som ikke treffer teoriundervisningen. For oss ser det ut til at Kunnskapsdepartementet gjennom flere strategiplaner leter og leter etter løsningen på problemene med realfagene, uten at de finner tydelige svar. Bedre fagkunnskap hos lærerne er ikke nok. I det å utvikle måten vi gjør teoriundervisningen på i naturfagene på finnes det et stort potensial til å øke elevenes interesse for disse fagene, som virker som det ikke er sett og forstått.


Ikke bare den enkelte naturfaglærers ansvar


Skal naturfag oppleves som engasjerende, må vi tette gapet mellom den gode fagkunnskapen og det å tilrettelegge for at elevene aktivt skal delta i sin egen læringsprosess. Ansvaret for å endre på dette ligger ikke hos den enkelte lærer. Det er systemet rundt lærerne som i liten grad synes å ta dette på alvor. Kursing av naturfaglærere har i stor grad dreid seg om faglige tema og opplæring på nytt utstyr, og det har vært lite fokus på nyere læringsteori eller pedagogisk utvikling av teoriundervisningen.


Hvordan lærer elevene?


Mange forskere er tydelige på at for å lære, bør elevene i stor grad være aktive i sin egen læringsprosess. Det er ikke slik at læreren skal «fylle på» kunnskaper hos elevene – undervisning og læring er nemlig ikke det samme. For å lære må elevene snakke fag med egne ord, koble inn egne tanker og følelser eller egen førforståelse, organisere kunnskapen, sjekke hva de har lært, være kreative og så videre. Læreren bør gi slipp på det å skulle gjennomgå alt – da bruker man mye tid på noe som vi vet ikke er særlig effektivt med hensyn på læring.

Isteden kan for eksempel lærerforedrag kan gjøres mer elevaktiviserende ved at elevene på ulike måter må forholde seg aktivt til fagstoffet. Teoriundervisning kan også være at elevene skifter perspektiv og forestiller seg at de er en matbit på vei gjennom fordøyelsen. Hva skjer med deg da? Eller de skal bruke sin egen kreativitet til å lage en celle-modell, der resultatet brukes til en rask presentasjon av temaet cellen. De kan gjøre ulike gjetteleker for å sjekke hva de har forstått. Alt dette er faglig arbeid som styres av læreren, og med høy effektivitet.


Ser vi på naturfagene som "annerledes" fag?

Kanskje har utdanningssystemet en forståelse av at naturfagene er "annerledes" fag, som bare kan undervises på gammel-måten, med en kombinasjon av lærergjennomgang av fagstoff og oppgaver i boka? Bruk av powerpoint og internett endrer ikke nødvendigvis på det at læreren er den aktive, mens elevene er passive mottakere. Men lærerne trenger hjelp – det blir en lang vei å gå hvis hver enkelt lærer må finne fram til sine egne pedagogiske verktøy.


Naturfaglærerne trenger flere verktøy

Det finnes andre muligheter. For eksempel har vi med Engasjerende naturfag utviklet en verktøykasse av pedagogiske grep, som læreren kan bruke på hvilket som helst tema og i alle de ulike naturfagene. Målgruppene naturfaglærere og -studenter som vi når fram til sier at det er dette de trenger, men det er likevel vanskelig å nå fram til systemet rundt lærerne og studentene med dette budskapet.

Vi vil anbefale deg å ta en titt på facebook-siden Engasjerende naturfag og Engasjerende naturfag-bloggen, som har fått stor respons fra lærere og studenter i løpet av ett år. Se engasjementet fra lærere som opplever at dette er noe de trenger og som de ikke finner andre steder. Vi håper at dette kan inspirere deg og dine kolleger og samarbeidspartnere til å se nye muligheter for skolens naturfagundervisning. Stikkordet er pedagogisk utvikling av teoriundervisningen i naturfagene – her er det masse å hente!
Dette er typiske tilbakemeldinger fra naturfaglærere og -studenter etter Engasjerende naturfag-foredrag:

  • «Hvorfor har vi ikke fått høre om dette før? Det er jo dette vi trenger!» (naturfaglærer, Telemark)
  • «Engasjerende naturfag har endret min undervisning, og elevene elsker å få delta aktivt i teoritimene.» (naturfaglærer, Vest-Agder)
  • «Veldig inspirerende – akkurat det jeg trengte i en travel praksis-hverdag!» (realfaglektorstudent, NTNU)Forståelse av realfag/naturfag er viktig for samfunnet vårt på mange ulike måter. Alle samfunnsborgere trenger naturfaglig kunnskap for å kunne delta i demokratiske prosesser eller gjøre gode valg i egne liv. Ta dette som et innspill til hvordan naturfagenes plass i skolen kan styrkes. Vi melder oss på fordi vi mener å ha sett noe som det snakkes lite om, nemlig hvordan vi underviser i teoristoff i naturfagene. 

Det er en viktig og utfordrende jobb å lete etter muligheter til å forbedre naturfagundervisningen i skolen. Vi håper at vi med dette brevet kan inspirere deg til å lete på litt nye områder i 2017. 

Lykke til!Vennlig hilsen

Kari Folkvord og Grethe Mahan
fagbokforfattere med mange års erfaring fra naturfagundervisning i videregående skoleIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar