Blogglistenhits

søndag 20. september 2020

Om tegning som redskap for læring

 På Martin Johannessens Lærerbloggen, kunne vi i fjor høst lese et svært interessant innlegg om tegning som redskap for læring, se innlegget HER. Det anbefales!

Se for eksempel dette avsnittet: 

"Når du tegner er det flere områder i hjernen som blir aktivert. Det viser seg at tegning fungerer bedre enn lesing og skriving, fordi det tvinger personen til å prosessere informasjonen på mange flere måter: visuelt, motorisk og semantisk (hukommelse for kunnskap). Når man tegner notatene, er man nødt til å samtidig fortolke det som blir sagt, og dermed forholde seg mye mer aktivt enn når man skriver direkte av. Dette gjør at du får en dypere forståelse for det læringsstoffet du holder på med."

For oss inngår tegning som et naturlig redskap i en variert undervisning. Ikke bare kan det å tegne bli et nyttig redskap for læring for alle, men enkeltelever får plutselig vise fram noe de er flinke til. Vi har selv erfart at slike opplevelser kan gi en følelse av mestring, som igjen kan smitte over på andre deler av faget. Noen arbeidsmåter hvor tegning inngår


Her er noen arbeidsmåter som vi tidligere har vist her på bloggen:Spisebrikke, se HER

Elevene arbeider først sammen, deretter hver for seg. Spisebrikken lamineres til slutt, og blir et slags avansert tankekart som elevene kan ta med seg hjem.

Plakater i en fei, se HER


Plakater i en fei er en oppsummeringsaktivitet, hvor grupper av elever får sprittusjer og store plakater eller ark fra rull. De må samarbeide i full fart, og presenterer resultatet for klassen etterpå.Naturfaglige tegneserier, se HER
Her velger noen elever å løse oppgaven på en saklig og informativ måte, mens andre virkelig slipper kreativiteten løs. Resultatene blir gjerne svært varierte, og det kan være spennende for alle å se hvordan andre har løst oppgaven!Verdt å forsøke?


Vi anbefaler gjerne å teste ut tegning som et arbeidsverktøy i klasserommet. 


Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar