Blogglistenhits

søndag 18. februar 2018

"Å lage plakater i en fei" - enda en vri

Mange lærere har fortalt oss at "Å lage plakater i en fei" er en arbeidsmåte som de gjerne bruker, og som slår an blant elevene. Elevene - og læreren - blir gjerne overrasket over hva de rakk på så kort tid!

I forrige innlegg om denne arbeidsmåten viste vi en variant hvor elevene skulle prøve å forklare temaet for en bestemt målgruppe - for eksempel for yngre elever, eller for noen som ikke kjenner noe til temaet fra før. Mange elever synes det er inspirerende med en slik annerledes setting, som gir rom for litt rollespill og kreativitet.

Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)


Enda en vri


Innenfor et emne som bærekraftig utvikling kan klassen for eksempel prøve seg på denne oppgaven:

"Bærekraftig utvikling" - konkretiser dette temaet på en plakat. Målet er å overbevise ditt publikum om hvor viktig dette er for jordas framtid.

Her kan det kanskje også være lurt å bruke litt lenger tid på plakaten - for eksempel 30 minutter, istedenfor 20.

Her er det ikke bare saklig info som er målet, men å finne de gode argumentene for å overbevise sitt publikum. Et element av rollespill igjen her, altså - og plutselig er det noen elever som blomstrer i en slik setting.

Man kan presentere plakatene sine for en annen gruppe, slik vi vanligvis gjør i "Å lage plakater i en fei". I dette tilfellet kan man også velge å bruke litt mer tid, ved at alle presenterer foran klassen i plenum.

Alle applauderes for innsatsen, og det går også an at elevene etterpå kommenterer hvem som var mest overbevisende.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar