Blogglistenhits

onsdag 7. mars 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 8. Å sjekke sin forståelse

Gjetteleker, konkurranser og andre former for "test-deg-selv"-aktiviteter kan gi både lærer og elever et inntrykk av hvor mye elevene har fått med seg. Læreren kan få en bedre forståelse av hva som fremdeles er vanskelig for elevene, og bruke dette som et utgangspunkt for en oppsummering.

Da har vi ofte sett at vi som lærere med fordel kan velge en ny innfallsvinkel, slik at flere elever kan få en aha-opplevelse. "Mer av det samme" vil ofte ikke føre noen vei. En annen innfallsvinkel kan gjerne bedre treffe enkeltelevers måte å tenke på eller oppklare misforståelser som de strever med.

Dette er det åttende "strategi-innlegg" i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.


Hvordan få elevene til å sjekke sin egen forståelse?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gjør at elevene får sjekke sin egen forståelse.

Det finnes massevis av muligheter, men prøv for eksempel:

  • Bøttekviss, se lenke her. Bare de som svarer riktig på et faglig spørsmål får lov til å kaste blink på papirkurven.  • Pictionary, se lenke her. Hvordan tegner man abstrakte begreper? Mange elever synes dette er en spennende utfordring.  • Finn en guru, se lenke her. Litt stollek og litt musikk, men med det faglige innholdet i sentrum.

Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com

  • Formeldrill, se lenke her. Alltid moro å teste seg selv!


Foto: Anette S. Guldager

Lykke til!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar