Blogglistenhits

søndag 21. august 2022

Elevaktive arbeidsmåter - passer for ALLE fag!

Ja, sånn er det selvfølgelig. Elevaktive arbeidsmåter er ikke bundet til fag. Sånn er det heller ikke for de elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver i bøkene våre. Litt forvirrende kan det kanskje være, siden alle bøkene våre har "naturfag" eller "realfag" i tittelen. Men dette har med vår egen historie å gjøre. Det var naturfag som var vårt undervisningsfag, og det var der vi så behovet for en endring. 

Men det morsomme er jo at lærere i alle mulige andre fag har oppdaget bøkene våre og bruker dem. Arbeidsmåtene er jo egentlig innholdstomme strukturer, som vi putter fagstoff inni. Isteden for å bruke våre ferdige naturfag-eksempler, putter disse lærerne inn fagstoff fra sine egne fag. 
Noen historier fra virkeligheten

  • En lærer fra Ungdomstrinnet skrev til oss og fortalte at på hans skole hadde nå lærerne begynt å bruke Finn en guru i alle fag, som en forberedelse til en vurdering. 
  • Lærere i for eksempel Mat og helse, religion, engelsk, samfunnsfag, matematikk har skrevet til oss og fortalt at de bruker boka og arbeidsmåtene.
  • En gang hadde vi et kurs for alle lærerne på en videregående skole, og lærere fra mange ulike fag var entusiastiske og sa at dette skulle de jammen ta i bruk allerede til uka!


Nå sier vi det rett ut!

Som ferske forfattere tok vi altså utgangspunkt i eget fag og den undervisningskulturen vi kjente. Men etter alle disse årene synes vi nå at vi har grunn til å si at: De elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver passer for alle fag - og også på alle trinn! Eventuelt tilpasser man bare til eget behov.

Sånn sett kunne vi kanskje ha kalt den siste boka Engasjerende timer? Eller Engasjerende læring? Men siden bøkene våre tross alt har blitt litt kjente i sin lille nisje med "naturfag", har vi beholdt naturfag i tittelen også på siste bok. Vi håper at flere lærere i andre fag - også på andre trinn enn videregående - finner fram til boka likevel!


Dagens tips

Mange lærere kjenner etter hvert arbeidsmåten Finn en guru. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Så kan den være dagens tips til lærere i alle fag.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar