Blogglistenhits

søndag 5. februar 2017

"Likt og ulikt" - om å sammenligne fagord

Innen flere tema i naturfag finner vi ord og begreper som kan være vanskelige for å elevene å få oversikt over, kanskje fordi de betyr noe av det samme, men likevel ikke helt.  Da kan en tekst fort bli uklar. For eksempel: Hva er egentlig likheter og forskjeller mellom DNA og kromosomer? Og hva er de egentlig i forhold til hverandre? Og hva med grunnstoffer og kjemiske forbindelser? Atomer og ioner? Det kan høres banalt ut, men vi har ofte erfart at elever får aha-opplevelser når de får hjelp til å sortere litt. Denne arbeidsmåten kaller vi Likt og ulikt.
Dette gjør du:

  • Vi tenker oss at dagens tema er genetikk, og som lærer vil du være sikker på at elevene har forstått de grunnleggende fagordene DNA, gener, kromosomer og arvestoff. Disse fagordene brukes ofte litt om hverandre, har mye felles - men betyr ikke helt det samme.
  • To og to elever går sammen. De kan gjerne få et blankt A4-arktil å notere/tegne/sortere på:
                  - Hva viser disse fagordene til helt konkret? Betyr noen av ordene det samme? 
                    Hva er likt og hva er forskjellig? 
  • Etter for eksempel fem minutter, kan elevene gjerne sammenligne hva de selv mener med en annen gruppe i et par minutter. 
  • Til slutt oppsummerer læreren i plenum, med innspill fra klassen. 

             
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar