Blogglistenhits

onsdag 8. februar 2017

"Speed dating" som arbeidsmåte

I de neste to ukene er det hjerter i butikkvinduer, noen lager hjemmelagde kort, og andre planlegger en kveld på byen med sin kjære. Da kan det kanskje passe med speed dating som arbeidsmåte i naturfag?

Det er selvfølgelig ikke snakk om noen date, men elevene synes arbeidsmåten er morsom og annerledes, og dette bidrar til engasjement og entusiasme. Selve arbeidsmåten er som stasjonsundervisning. I denne varianten ivaretas speed dating-konseptet ved at elevene for hver oppgave skal samarbeide i en ny gruppe, mens Valentine-assosiasjonene kan komme fra rosa oppgaveark osv.


Hvordan ha speed dating i naturfag? 


Pulter settes sammen til antall stasjoner, og læreren legger fram noen naturfagoppgaver på stasjonene - en oppgave på hver stasjon. I tillegg 1 stk stor konvolutt, og lapper som gruppene kan skrive sine svar på. Elevene jobber i grupper, så har man 28 elever vil det passe med 7 oppgaver / stasjoner. Bruk gjerne litt rosa papir, eller klipp arket med oppgaveteksten slik at det blir hjerteformet. Oppgavene bør kreve litt grubling, og kan gjerne være formulert slik at de gir assosiasjoner på å gå på en date eller på en eller annen måte vinkles til å ha noe med kjærlighet å gjøre.

For eksempel:
Forestill deg at du og din kjære holder hverandre i hendene. Det regner ute mens dere spaserer gjennom gågata, og hendene deres blir kalde. Beskriv energikjeden.Litt praktisk - som stasjonsundervisning


For at elevene skal møte nye elever i hver gruppe, må hver elev har ulik "sirkulerings-rute", altså hvilken rekkefølge de skal gå til de ulike stasjonene. Her viser vi et ferdig eksempel for en klasse på 28 elever og sju stasjoner:

Her er en mulig sirkulering-rute for en klasse på 28 elever, med sju stasjoner og fire elever pr gruppe. Før timen har læreren klippet tabellen i vannrette strimler, slik at hver elev får sin lille plan for speed-datingen. Hver elev starter på gruppenummeret til helt venstre, og ved bytting til neste stasjon følger de den angitte rekkefølgen. Dette går av seg selv, men bare så lenge elevene tar vare på lappene sine. Det kan hjelpe å skrive navnet sitt på lappen (ledig plass i høyre rute!), men elevene bør egentlig holde den i hånda så lenge speed-datingen varer. 

Vi bør vel også nevne at denne sirkulerings-ruta er litt under utprøvning. Den første helt systematiske varianten førte til at en del elever stadig kom sammen med de samme elevene på grupper. Vi håper at denne justerte utgaven er bedre, siden det jo er noe av poenget med speed date-konseptet at man stadig komme sammen med nye elever. Kanskje noen av leserne har gode innspill på dette?


Så lenge Martin og resten av elevene holder godt fast i lappene sine, går selve organiseringen av Speed datingen  av seg selv.

Stasjonene merkes med nummer, slik at det er lett å finne ut hvor man skal. Når læreren gir signal om at elevene skal gå til ny stasjon, og elevene har ruta si på egen lapp - bør dette kunne gå raskt og enkelt.Selve arbeidsmåten er som stasjonsundervisning. Grupper på fire elever sitter ved hver sin stasjon og jobber med en oppgave. De noterer svaret, og på lærerens signal putter de svaret sitt i en konvolutt og elevene går videre til hver sin neste stasjon, ifølge "sirkulerings-ruta" si. Her møter de helt andre elever, som de diskuterer den nye oppgaven med. På lærerens signal putter de svaret i konvolutten som ligger på stasjonen, og går videre.Til slutt

Etter alle har vært gjennom alle stasjonene, går elevene tilbake til den første stasjonen de var på. Der tar de alle svarene ut av konvolutten, og ser litt nærmere på dem. De diskuterer svarene, og ser hva som er bra eller kan forbedres ved de ulike svarene. Dette å diskutere og vurdere svarene til slutt er vurdering for læring, men gruppene vil bare ha tid til å se på svaret til én oppgave sammen. Man kan gjerne henge opp svarene til de ulike oppgavene slik at elevene senere kan gå rundt og kikke på de andre svarene.Takk til Mariken Barents, som hadde en speeddate på en matematikk-konferanse, hvor hun inspirerte en av våre kolleger. Dette ga oss ideen om å utarbeide et speed-date-opplegg i naturfag.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar