Blogglistenhits

søndag 29. september 2019

Alternativ til oppgavearbeid: Level-Up!

Vi har tidligere beskrevet arbeidsmåten Level-Up! her. Flere detaljer finnes i vår bok Engasjerende naturfag.


Kort fortalt 


Her er oppgavene strukturert i tre ulike nivåer, slik at det skapes både tidspress og motivasjon: Mange har lyst til å være blant dem som til slutt kan kalle seg mester og skrive navnet sitt på tavla!

Elevene starter med et Nivå 1-oppgaveark med enkle og grunnleggende spørsmål. Etter at læreren av godkjent svarene, får de fortsette til Nivå 2 og deretter Nivå 3. Elever som er ferdige med alle nivåene blir hjelpelærere for de de elevene som fortsatt arbeider med de to første nivåene. Hvis hjelpelærere viser en hyggelig og oppmuntrende innstilling, kan LevelUp! føre til gode mestringserfaringer hos flere enn mestrene, selv om noen elever får nok med å arbeide med de to første nivåene. Eksempel på LevelUp!-ark på tre ulike nivåer om organisk kjemi på Kjemi 1.Hva oppnår vi ved Level-up!?


Elever sier de opplever LevelUp! som annerledes og engasjerende, selv om de forstår at dette også oppgavearbeid. Men vår erfaring er at elever setter stor pris på litt "spillaktige" grep som det er i Level Up!. Kan reguleres avhengig av klassens behov


Arbeidsmåten kan lett reguleres, avhengig av den enkelte klassen:
  • elevene kan arbeide i par istedenfor enkeltvis
  • elever kan arbeide med åpen bok etter å ha vist læreren et forsøk på svar


Men ikke alle tema egner seg for Level Up!


Det er ikke alle tema som paser for Level Up!, og her er det læreren vi tenker på. Det er læreren som skal godkjenne svarene før elevene får hente seg et oppgaveark for neste nivå, og i begynnelsen kan det bli stort trøkk og elevene blir stående litt i kø. Spørsmålene for de første par nivåene må derfor være slik at svarene bare er for eksempel et symbol eller et ord, slik at læreren kan sjekke svarene bare ved å kaste et blikk på oppgavearket.


Prøv, da vel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar