Blogglistenhits

søndag 1. september 2019

Arbeidsmåte: Paneldebatt - med ressursgrupper og "løse kanoner"

Vi har skrevet om paneldebatt før, men nå vil vi fortelle om en spesiell variant. I en klasse vil det alltid variere hvor scenevante elever er, eller i hvilken grad de tør å delta aktivt i et rollespill, som jo dette er. På rollelista for akkurat denne paneldebatten er det roller til alle, både de som både tør og har lyst til å ta litt plass, og de som heller vil være mer "behind the scene".Roller og rollekortDeltagerne i denne paneldebatten får roller som paneldeltagere, deres ressursgrupper eller "løse kanoner". Læreren har rollen som ordstyrer, mens publikum er den andre halvparten av klassen - eller en annen klasse. • Panel-deltagere eller debattanter: Fire elever som sitter i panelet, og har formelle roller avhengig av hva som er tema for debatten.

 • Ressursgrupper: Hver av panel-deltagerne har en ressursgruppe på to til tre personer. Disse arbeider sammen med "sin" paneldeltager under forberedelsene, og kan sende beskjeder på lapper til paneldeltageren sin underveis i debatten.

 • "Løse kanoner": Disse elevene arbeider sammen som en gruppe i forberedelsene. De avtaler hvilke roller de skal ha, for eksempel privatpersoner som på ulike måter er direkte berørt av et problem - en bekymret småbarnsforelder? en nabo til et anlegg? en kritisk tenåring?, og hvilke spørsmål de vil stille panelet. Under selve paneldebatten skal de løse kanonene sitte blant publikum og stille spørsmål fra salen.

 • Ordstyrer: Læreren, som styrer debatten, og bestemmer når man skal gå videre til neste tema eller spørsmål. 


 • Rollekort til alle: Alle roller formes ut fra et beskrivende rollekort. Her er eksempler på rollekort fra en paneldebatt om giftdeponi i Brevik. De er skrevet av lektor Katrine Dahl Tindberg, ved Skien videregående skole.


Forberedelser til paneldebatten 

Det er mye som må skje før selve paneldebatten, og hvor dypt man skal gå inn i stoffet avhenger både av tema og hvor mye tid man har tilgjengelig for å finne informasjon og forberede rollene sine:

 • Innhenting av informasjon. Internett, ringe ressurspersoner. ... Kan klassen få besøk av en ressursperson utenfra? En person med innsikt og erfaring kan inspirere og skape forståelse for et tema.
 • Ressursgruppa og deres paneldeltager forbereder argumentene sine og skaffer seg innsikt for å kunne svare på spørsmål i debatten. Hvilke argumenter skal de selv bruke, og hvilke spørsmål kan de selv tenkes å få underveis i debatten? Et A3-ark blir til en kjempejukselapp, som fylles med alle denne informasjonen. Dette A3-arket skal være hos ressursgruppa under selve paneldebatten, se mer om dette senere.
 • De løse kanonene forbereder sine spørsmål ut fra hvilke roller de har bestemt. Skal de være bekymret nabo til et anlegg? Sint småbarnsforelder som er opptatt av barnas framtid? osv.

Alle elevene må store og tydelige "navneskilt" som de kan teipe på brystet på selve paneldebatten: "Kommunestyrerepresentant for Høyre", "Småbarnsforelder", "Natur og ungdom", og så videre.Selve paneldebatten 

Rent skjematisk kan deltagerne plasseres noe a la figuren helt øverst i dette innlegget: Paneldeltagerne sitter ved et langord foran i klasserommet, med ressursgruppene sine rett bak seg. Foran dem på en av sidene sitter læreren i rollen som ordstyrer. De løse kanonene har satt seg blant publikum.Hva skjer? 

Læreren i rollen som ordstyrer ønsker velkommen, og forklarer gangen i det hele. Og styrer alt som skjer underveis i paneldebatten.


Paneldebattantene får holde en innledning

Hver av paneldebattantene får litt taletid for å fortelle om sine synspunkter.


Spørsmål, svar, replikker og oppfølgningsspørsmål

Videre har ordstyreren forberedt noen spørsmål, som alle i panelet får muligheten til å svare på. I tillegg kan de be om replikk til hverandres innlegg, eller spørre oppfølgningsspørsmål til de andre paneldebattantene. Ordstyrer er sjefen, og velger når hun/han går videre til et annet av de forberedte spørsmålene. 


Ressursgruppenes rolle i paneldebatten

Hver ressursgruppe sitter samlet bak "sin" paneldebattant. De har med seg kjempejukselappen, og de har også en haug med lapper de kan notere på, for eksempel vanlige gule klistrelapper. De følger med på debatten og hjelper "sin" debattant ved å noterer ned nyttige innspill, stikkord eller argumenter på lapper som de gir til debattanten sin. De skal ikke snakke med debattanten sin. 


Spørsmål fra salen

Læreren bestemmer om disse skal tas underveis når de passer inn, eller om spørsmål fra salen skal samles helt til slutt. Her kommer de løse kanonene og spørsmålene som de har forberedt. Organisering ut over dette

 • Skal en annen klasse være publikum? Eller en klasse fra nabo-ungdomsskolen? 
 • Skal klassen deles i to, som hver forbereder hver sin paneldebatt - og er publikum på den andre? Da med to ulike tema i de to debattene. Med fire paneldebattanter, åtte i ressursgruppene og tre "løse kanoner" er dette mulig i en klasse på 30 elever.


Viktig!

Prosjekter som dette er komplekse, og det kan være mye å holde styr på. Gjennomgående tydelighet fra lærerens side er viktig - da blir elevene også trygge i rollene sine. 
 • Læreren bør tenke nøye gjennom informasjonsflyten på forhånd. Elevene får en tydelig invitasjon/beskrivelse ved oppstart av perioden, hvor all viktig informasjon er med. Rollekort til hver enkelt.
 • Læreren må være tydelig i rollen sin - for nå er læreren ordstyrer i en paneldebatt, og holder styr på gangen i det hele. 


Takk til

Akkurat denne varianten av paneldebatt ble til i et samarbeid med lektor Katrine Dahl Tindberg ved Skien videregående skole. Hun demonstrerte selv i gjennomføringen av selve paneldebatten hvor bra det kan bli når læreren har god styring på det som skjer og elevene har blitt trygge i rollene sine. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar