Blogglistenhits

søndag 24. april 2016

Å sette utsagn i riktig rekkefølge

Hvordan gjøre lærerens foredrag mer elevaktive? Her er en mulighet, dersom du tar for deg et tema hvor hendelser må plasseres i riktig rekkefølge: Si til elevene at de etterpå skal få prøve seg på et test-deg-selv-ark, hvor hendelser e.l. skal settes i riktig rekkefølge. Mange elever inspireres av at de får testet seg selv på slike måter, og vil følge ekstra godt med på lærerforedraget.
Her er et eksempel fra temaet fordøyelse på naturfag Vg1. Elevene får utdelt arket etter lærerforedraget.

Dette gjør du: På forhånd har læreren laget en liste med usorterte utsagn (se bildet over), som skal settes i riktig rekkefølge, uten å bruke læreboka eller notater. Elevene kan eventuelt arbeide sammen to og to, og de kan gjerne bytte ark med andre når det skal rettes etterpå.
Her vil det dreie seg om hovedtrekk, og ikke detaljer, men det kan gi en god mestringsfølelse for elevene å få vite at de har nettopp hovedtrekkene på plass, eller nesten på plass. Dette gir også viktig informasjon til læreren. Og jo flere som klarer det, jo bedre – for dette er noe som elevene kan ta med seg i det videre arbeidet med å få detaljene på plass.
På bildet ovenfor har vi vist et eksempel om fordøyelsen fra naturfag på Vg1. Utsagnene er merket med A, B, osv., og elevene svarer ved å skrive bokstavene i riktig rekkefølge i forhold til prosessen. Her ville riktig svar være: E,B,G,A,D,F,C.
Etter en felles retting, hvor den riktige rekkefølgen er etablert, kan man godt ta en liten muntlig runde i parene. Da bruker hver elev punktene på arket som stikkord - hvis de trenger det - til å fortelle naboen sin gangen i fordøyelsen, for eksempel. Med sine egne ord!

Hmmm... hva er det egentlig som kommer først her?
Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)
En arbeidsmåte som dette vil helt sikkert passe for mange andre årstrinn, i hvertfall på Ungdomstrinnet og opp til Vg3 – overalt hvor man skal plassere hendelser i riktig rekkefølge. Kom gjerne med forslag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar