Blogglistenhits

mandag 17. juni 2019

"Engasjerende naturfag"-foredrag - også relevant for de nye læreplanene!

Vi gjør gjerne flere Engasjerende naturfag-foredrag!

Gjennom årene har vi holdt våre foredrag både for 
  • Realfaglærerne på videregående skoler
  • Alle lærerne på en videregående skole
  • Fylkessamlinger for naturfaglærere eller realfaglærere
  • NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge"Learning by doing"


Lærerne blir klassen vår og får prøve seg på arbeidsmåtene, og mange føler seg klar til å ta i bruk mange nye arbeidsmåter etter foredraget.Engasjerende naturfag og de nye læreplanene


I den nye læreplanen settes elevenes egen aktivitet i sentrum på en annen måte enn før. Elevene skal selv i større grad aktivt bearbeide fagstoffet. Arbeidsmåtene og tenkemåten fra Engasjerende naturfag-universet tar nettopp utgangspunkt i eleven som aktiv deltager i læringsprosessen, og passer fint inn i et slikt bilde.Noen tilbakemeldinger etter tidligere Engasjerende naturfag-foredrag
Mer informasjon om våre foredrag finnes under fanen "Foredrag og tilbakemeldinger" øverst på bloggen.Ta gjerne kontakt!


Ta kontakt med oss via vår facebook-side "Engasjerende naturfag", eller direkte til kari.folkvord@outlook.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar