Blogglistenhits

søndag 24. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 3. Å lage en minne-pinne

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som skaper både faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Å lage en minne-pinne lar vi elevene ta en tur ut i skogen.


Å lage en "minne-pinne"

Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER
Det vi har lært av arbeidsmåter som dette:

Faglig OG gøy er en super kombinasjon! 

Elevene får jobbe med et oppgaveark, diskutere med gruppa si, notere og presentere litt for klassen til slutt. Ganske vanlige ting, men settingen - en rask tur ut - gjør at det hele kan oppleves som forfriskende og energiskapende. Og ganske gøy!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar