Blogglistenhits

søndag 27. august 2017

Hvorfor er vi så opptatt av VARIASJON i teoriundervisningen?

Som ferske lærere i naturfag Vg1 på videregående skole opplevde vi aldri at det var noe problem å engasjere elevene i lab eller ekskursjoner i faget. Teoriundervisningen, derimot - kunne være tung for mange. Dette ble starten på vår egen utvikling.

Vi brukte mye tid på å gå gjennom lærestoff på tavla, fordi det var dette vi selv hadde erfart gjennom egen skolegang: Man gjennomgår og forklarer, og elevene arbeider med oppgaver til stoffet etterpå! Vi kunne legge mye forarbeid i å lage gode presentasjoner og forklaringer, men opplevde likevel at teoriundervisningen ble utilfredsstillende - både for oss selv og elevene. Fjerne ansikter og matte blikk viste at elevene strevde med å følge med, og jammen syntes vi dette var ganske kjedelig selv også.

Variasjon i teoriundervisningen og hvordan aktivisere elevene i teoriundervisningen er viktige tema for oss. Men lærerforedrag er en arbeidsmåte som vi også gjerne bruker!
(foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)


Etter hvert har vi funnet fram til mange forskjellige arbeidsmåter eller pedagogiske grep som kan engasjere og aktivsere elevene i teoriundervisningen, og dette kombinerer vi gjerne med lærerforedrag. Elevene får være mer aktive i sin egen læring, vet at de i større grad for eksempel får
 • snakke fag med egne ord
 • anvende kunnskap til å lage et produkt
 • være kreative
 • sjekke sin egen forståelse
 • samarbeide med to eller flere andre elever
 • osv.

Dette har vi skrevet tre fagbøker om, og vi har også drevet facebook-siden Engasjerende naturfag og denne Engasjerende naturfag-bloggen i snart to år.

Så langt har det vært mye idealistisk arbeid, og av og til lurer vi på hvorfor vi holder på. Men vi vet jo også at det finnes mye som motiverer oss:


Hvorfor er vi så opptatt av variasjon i teoriundervisningen i naturfagene?


 • Fordi vi opplever at vi har noe viktig å si, som det er lite snakk om. Hvorfor har vi ikke hørt om dette før? Det er jo dette vi trenger!, har flere naturfaglærere sagt til oss etter Engasjerende naturfag- foredrag. 

Fra et av våre Engasjerende naturfag-foredrag i 2016. Lærerne blir elever, og får øve seg på forskjellige pedagogiske grep.

 • På grunn av vår egne erfaringer, som nevnt. Vi har selv sett at større variasjon i teoriundervisningen engasjererer elevene og gjør dem mer motiverte for naturfag. 

 • Fordi vi opplever at mange naturfagslærere og realfagslærere vet alt for lite om hvilke muligheter som finnes til å aktivisere elevene i teoriundervisningen. Dette har de selv fortalt oss.

 • Fordi teoriundervisning sjelden er tema for kurs og etterutdanning innnfor realfag, så det er få muligheter for lærere til å lære om dette.

 • Fordi elevene ønsker mer variasjon i teoriundervisningen. Og i følge læringsforskningen har de helt rett i at de trenger det for å lære!


Å skape variasjon med anvendelige pedagogiske grep


For oss betyr variasjon i teoriundervisning å bruke mange ulike pedagogiske grep. Det er altså snakk om hvordan vi underviser. De pedagogiske grepene er en skattekiste, som funker på alle slags faglige tema. Det vil si at hvis du lærer deg bare 5 - 10 stykker, har du plutselig utvidet verktøykassa di betraktelig. Du henter fram Spisebrikke, Kreative produkter, Finn en guru eller Miniutveksling  når du trenger det - i løpet av et skoleår i et fag i en klasse, og i andre klasser eller i andre fag. Og bare så det er sagt: Vi har ikke noe i mot lærerforedrag - dette er en arbeidsmåte som vi gjerne bruker.

I Kreative produkter får elevene bruke sin egen kreativitet til å lage modeller av fenomener, som her av en bakterie. Det er ofte tankevekkende å se hvor mange gode ideer de har, og - også for elevene - hvor mange ulike løsninger de kommer på. Etterpå presenterer de produktene sine for klassen.


Vi er nok litt fascinert av at pedagogiske grep er så anvendelige. Grepene gjorde det lett for oss å skape mer variert teoriundervisning i naturfag, slik at elevene ble mer mer engasjert i - og motivert for - det faglige arbeidet. Vi opplever at det er altfor lite snakk om pedagogisk utvikling av realfagene, og forsøker å dele erfaringene våre slik at flere lærere kan få vite om mulighetene som finnes.

For oss er det så enkelt som at mer variasjon i teoriundervisningen treffer flere elever, og gjør at mange flere elever trives med det faglige arbeidet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar