Blogglistenhits

søndag 21. januar 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 1. Å snakke fag med egne ord

Alle lærere har vel opplevd eleven som spør "Er dette rett svar?". Eleven har svart på en oppgave ved å kopiere en setning eller to fra læreboka. Og svaret er nok riktig, men så var det dette med forståelsen da!

Fra læringsforskningen vet vi at elevene jobber med sin egen forståelse når de snakker fag med egne ord. "Riktige" svar kan være frikoblet fra forståelse, og dermed ganske verdiløse hvis det er selve læringen som er målet.

Å snakke fag i par eller små grupper kan bygge opp både faglig trygghet og muntlige ferdigheter. Når det blir naturlig å formulere seg med egne ord, kan det bli lettere for elevene å tro på at de har noe å bidra med. Det kan også bli lettere å presentere noe foran klassen eller delta i diskusjoner senere.

Dette er det første "strategi-innlegget" i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å snakke fag med egne ord?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gjør at elevene må formulere seg med sine egne ord istedenfor å kopiere setninger fra boka. Noen av disse varer i et par minutter, mens andre tar lengre tid. Prøv for eksempel:


  • Finn en guru, se lenke her. Elevene snakker og lytter i en slags variant av "stolleken" kombinert med musikk og bevegelse, og det er ikke mulig å melde seg ut av det som foregår.
(Foto: Anette Skaugen Guldager)


  • Miniutveksling, se lenke her. Et kort avbrudd i et lærerforedrag - elevene setter ord på hva de har forstått eller tror de vet.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)  • Ribbon game, se lenke her. Elevene får intervjue hverandre for å få innspill, og senere diskuterer de temaet i grupper.

(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)


  • Perspektiver fra populærmusikken, se lenke her. En gammal diskolåt som kan gjøre det lettere å snakke om vanskelige tema.  • Rotasjon, se lenke her. Super arbeidsmåte fra samarbeidslæringen, hvor elevene får både snakke fag, skrive, vurdere og bevege seg litt.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)Kom gjerne med tilbakemeldinger om du prøver ut noe av dette. 


Uansett - lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar