Blogglistenhits

søndag 8. mars 2020

Paneldebatt i klasserommet - nå også tverrfaglig!

For et år siden var jeg (Kari) med på å planlegge en paneldebatt på Vg1 innen bærekraftig utvikling. Det ble to ulike paneldebatter med hvert sitt tema - et lokalt giftdeponi og snøtømming i elva. Halvparten av klassen deltok på hvert sitt tema. Det var klassens naturfaglærer som organiserte og ledet det hele, med stor suksess. Vi har tidligere skrevet om denne spesielle varianten av paneldebatt her på bloggen, under overskriften "Paneldebatt -med ressursgrupper og løse kanoner". Det var stor variasjon i rollene - noen elever var paneldebattanter, andre var mer tilbaketrukket som ressursgrupper bak hver sin debattant, mens andre igjen hadde roller som ulike berørte personer som stilte spørsmål fra salen. Alle elevene syntes å være aktivt involvert i det som foregikk. Det hele framsto som en svært naturtro og levende paneldebatt, og læreren holdt god styring på det hele.På tvers av fag


Tidligere i vinter brukte den samme naturfaglæreren denne arbeidsmåten med en ny Vg1-klasse. Nå var det et tverrfaglig prosjekt med både naturfag, geografi, samfunnsfag, engelsk og norsk involvert. Temaene var "livstidsutslipp for elbil" i den ene debatten, og "hva gjøres med biologisk søppel på skolen vår?" i den andre. Dette siste temaet er spesielt relevant for denne skolen, siden skolen har en egen kafe, hvor det foregår mye helhetlig tenking rundt mat. Den ene halvparten av klassen hadde rollene i den første debatten, med den andre halvparten som publikum. I den andre paneldebatten var dette omvendt. Selv var jeg bare med som observatør av selve de to paneldebattene, og har ikke oversikt over alle forberedelsene og tiden som har vært brukt.

Som sist slo det meg hvor levende og "ekte" de to paneldebattene framsto. Alt som inneholder rollespill og litt drama kan ofte bli litt ukomfortabelt og "kleint" for en del elever, men her våget alle å ta litt plass med rollene sine. Og alle elevene har heller ikke så framskutte roller. Ressursgruppene bak hver paneldebattant jobber hardt underveis med å følge med i debatten og gi sine debattanter innspill på lapper underveis.

Eksempler på rollekort


Disse er laget av lektor Katrine Dahl Tindberg ved Skien videregående skole.


Paneldebatt som arbeidsmåte i Fagfornyelsen


Vi "Engasjerende naturfag"-bloggere synes det er spennende å se en såpass intrikat arbeidsmåte som Paneldebatt - med ressursgrupper og løse kanoner  i praksis. Med tanke på de uttalte ønskene om dybdelæring og tverrfaglighet, vil vi tro at en slik arbeidsmåte kan være svært interessant å bruke i Fagfornyelsen.

Men vi antar jo også at med tverfaglighet kommer det nye utfordringer. Mer koordinering og tid til samarbeid mellom lærere - åpenbart vil dette være utfordringer som skolen må legge til rette for. 

Uansett er det lett å bli inspirert når man ser paneldebatt i praksis, slik som Kari fikk se det her. Aktivt deltagende elever som sammen og ved hjelp av læreren skaper en levende ramme for faglig prat og diskusjoner - i roller. En spennende arbeidsmåte!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar