Blogglistenhits

søndag 22. mars 2020

Studievaner for hjemmeskole

Studievaner for hjemmeskole

Denne guiden er ment som tips og hjelp til å etablere gode studievaner. Vi skal innom:
·       Hvordan organisere skolearbeidet
·       Unngå multitasking
·       Å gjøre det meste ut av videoforelesninger
·       Utvikle nye studiestrategier
·       Samarbeide i grupper
·       Holde kontakten

1.   Hvordan organisere skolearbeidet


Husker du følelsen av å være ny på skolen, august vg1? Kanskje opplever du litt av den samme forvirringen nå, samtidig som du skal være så organisert som du var før skolebygningen stengte 12.03. Faglæreren er førstelinjen i fagene dine, og den som har oversikt over organiseringen av det faglige arbeidet. Sjekk likevel Itslearning, dernest en medelev, og om du fremdeles er usikker, snakker du med faglæreren din.

Hold deg til timeplanen så mye som mulig. Å holde en timeplan bevarer en følelse av normalitet og forhindrer deg i falle for langt bak.

Under er noe av det du bør skaffe oversikt over:
A.     Skal fagene dine ha noen form for synkron undervisning? Foregår det asynkron undervisning? I så fall; hvor?
a.      Hvordan organiseres denne (itslearning? Teams?)?
B.     Er det endringer i oppgaveinnleveringer?
a.     Er innleveringsfristene endret?
b.     Er måten du skal levere på endret?
C.     Hva gjør du om du trenger hjelp med skolearbeidet?
a.     Hvilke kontaktpunkter har faglærerne dine, i timene og utenfor?
b.     Hvilke forum bruker klasse og lærer for faglig oppfølgning?


Synkron undervisning er når du, klassen din og læreren arbeider med skolearbeidet samtidig, eksempelvis i videochat. Asynkron undervisning er når du jobber med skolearbeidet uten at læreren kan gi deg direkte tilbakemelding, eksempelvis når du ser en video som læreren din har spilt inn og delt med deg.


Det finnes selvsagt flere måter å holde oversikten på. Har du en som fungerer for deg, bruker du den. Under er det foreslått én måte:


Fag 1
Fag 2
Fag 3
Viktige datoer


Innlevering fredag
Endringer
Lab utgår
Live forelesning i Teams
Gruppediskusjon i Itslearning
Opptak av forelesning
Valgfri innlevering etter gruppediskusjon
Viktige lenker og info
Opptak av forelesning
Lærer kan veilede etter timeplan
Online diskusjon i Teams
Heldagsprøven går som planlagt, vise utregning i video (innlevering)


Etter hvert som den nye situasjoner begynner å bli den nye normalen, vil du se at du har færre forpliktelser, sosiale sammenkomster, og så videre. Å lage en timeplan kan hjelpe deg med å strukturere dagen og holde deg motivert. Om du ikke allerede har en ukentlig eller daglig kalender, kan du bruke eksempelet under til å organisere tiden din (iCal eller kalenderen i Outlook er gode alternativ). Husk å inkludere tid til å slappe av, trene og annet du liker å gjøre.Timeplanfestet aktivitet

Arbeidsform
Personlig pleie/fritid
07:30


Frokost med mamma

08:15
Norsk
Oppmøte i Teams. Kameratvurdering i grupper. Levere utkast til kortsvar på Itslearning (fredag)

09:00
Norsk


10:00
Naturfag
Lese kapittel 3, oppgave 10-15. Levere video med løsning.

11:00
Naturfag


11:30
Kl. 12:00: Teamsmøte med kalkulatorklubben

Lunsj med venn på Facetime

12:30
Matte
Oppmøte i teams. Se videoforelesning, løse oppgaver i grupper. Gruppelevering i teams

13:20
Matte


14:00
Engelsk
Gruppediskusjon i Teams, hele klassen

15:0016:00


Egentrening, løpe tur?

2.   Unngå multitasking


Nå som du skal gjøre mye arbeid på egenhånd og tiden er mindre strukturert enn du er vant til, kan fristelsen for å multitaske bli stor. Vi tenker gjerne at vi er flinke til å multitaske, men forskning viser at bare 2% av befolkningen faktisk kan multitaske. Om du tenker at du multitasker, er altså sjanser stor for at du bare switcher mellom oppgaver (mikrotasking) 😉

Ulempen med multitasking og mikrotasking

·       Oppgaver tar lengre tid. Hver gang du vender tilbake til en oppgave (fra Instagram, for eksempel), må du finne tilbake til hvor du var, huske hva du holdt på med, osv.
·       Sjansene for å gjøre feil blir større. Distraksjoner og det å veksle mellom oppgaver gjør hjernen sliten.
·       Du husker mindre. Når hjernen må dele oppmerksomhet mellom mange ulike oppgaver, vil det du skal lære ikke feste seg like godt i langtidsminnet ditt (fordi det ikke kodes ordentlig i hjernen din).

Hva du skal gjøre i stedet

Når du trenger å fokusere på noe viktig, tenk på The Magic of Monotasking.
·       Fokuser på en ting av gangen.
·       Ta pauser mellom oppgaver.
·       Test ut “pomodorometoden” for å fokusere i 25- eller 50-minuttersbolket og deretter belønn deg selv med 5 eller 10 minutter pauser.

3.   Å gjøre det meste ut av videoforelesninger


·       Benytt muligheten til å stille spørsmål. Bruk Når læreren åpner opp for spørsmål, om det er en synkron videoforelesning, bør du benytte deg av muligheten til å stille spørsmål. Om det er asynkron undervisning; finnes det et sted dere kan diskutere (Itslearning? Teams?).
·       Steng ned distraherende faner og apper. Mennesker er ikke så flinke til å multitaske som de tror (se punkt 2 over).
·       Fortsett med å ta notater på lik linje som du ville gjort i klasserommet.
·       Om læreren legger ut video, se denne om igjen i normal hastighet. Forskning viser at det å se forelesninger på 1.5x vil senke din evne til å bevare informasjon. Foreløpig finnes ingen forskning på hastigheter over 1.5x.

4.   Utvikle nye studievaner


Rutinene dine må kanskje tilpasses situasjonen. Se etter måter du kan tilpasse de vanene du allerede har, og forme nye.
For eksempel:
·       Om du vanligvis leser på kafé eller på biblioteket, kanskje kan du lage tilsvarende miljø hjemme. Bruk stol heller enn å sitte i sengen eller på sofaen, flytt deg til et annet sted når du endrer oppgaver. Om du mener du trenger bakgrunnsstøy, kan du kanskje like å bruke en app med white noise. Bruker du Spotify, finnes det mange gode spillelister som kan hjelpe på konsentrasjonen, eksempelvis denne eller denne.
·       Om du trenger å arbeide med en gruppe, finnes det flere alternativ: Teams, eller samskriving i o365.
·       Om du jobber best under tidspress, men nå har mer tid enn vanlig, tenk over hvordan det å arbeide sammen med andre og lage en timeplan kan gjenskape det for deg. Når dette blir vanskelig, se om du kan sette av 15 minutter om gangen.

5.   Samarbeide i grupper


Fjernsamarbeid er noe annet enn å samarbeide i klasserommet, men det er absolutt mulig.
·       Unngå prokrastinering. Unngå fristelsen med å utsette arbeidet. Sett dere små mål for når dere jobber med skolearbeidet.
·       Møt hverandre jevnlig, bruk Teams eller lignende for å holde kontakten, med eller uten video.
·       Ha en møteagenda og del dokumenter. Å møtes virtuelt er noe man blir vant til. Bli enige om hva dere skal få ut av møtet. Ta notater og del dokumenter med hverandre. O365 fungerer godt for samskriving!
·       Hold videoen gående når du kan. Så lenge dere samarbeider om noe, bør dere la videoen kjøre. Det hjelper samarbeidet å se hverandre under diskusjoner og skaper en følelse av tilhørighet.
·       Sjekk hvordan det går med de andre, og be om hjelp. Om noen ikke har møtt til diskusjonen, send dem en melding og hør hvordan det går. Om du ikke får svar, gi beskjed til faglærer. Det er ikke å sladre, men å bry seg om klassekameraten din.

6.   Holde kontakten


Selv om du ikke treffer vennene dine ansikt til ansikt, er det viktig å holde kontakten med klassekamerater, venner og familie. Det er også viktig at du opprettholder kontakten med faglærerne dine og kontaktlæreren din. Legg det inn i timeplanen din og ha videosamtaler med venner og familie. Husk at det er viktig å ta pauser og snakke om helt hverdagslige ting.
Husk å være en støtte for deg selv også. Pass på at du roser deg selv for det du får til. Den indre dialogen er der hele tiden, selv om vi ikke er bevisste på det, så prøv heller å tenke at dette klarer du, enn at dette klarer du ikke. Dette er en tid hvor vi skal være ekstra rause, både med oss selv og med hverandre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar