Blogglistenhits

onsdag 22. juni 2016

Når flere elever får "skinne" og bli sett

Tre glimt fra klasserommet:


  • "Lærer, får vi karakterene i dag, eller?", spurte en ivrig elev i samme øyeblikk som læreren kom inn i klasserommet til naturfagstimen på Vg1. Dette var en elev som slet både med det faglige og med motivasjonen, og som aldri hadde vist interesse for resultater på prøver og presentasjoner. Nå hadde han vært med på et prosjekt hvor gruppa valgte å presentere resultatene delvis ved hjelp av dramatisering. Denne eleven viste seg å være en talentfull skuespiller, og fikk alles oppmerksomhet. Han hadde bidratt godt til gruppas innsats med å presentere temaet bølger, og mestringsfølelsen var til å ta og føle på.

  •  "Vi rakk det!". To stolte gutter, som til vanlig ikke var særlig aktive i naturfagtimen, hadde jobbet seg helt svette i et hjørne bakerst i klasserommet med å lage en modell av fordøyelsessystemet - helt etter egen design. Resultatet var flott, og ble brukt til å presentere temaet foran resten av klassen.

En rull med sammenhengende "plastposesylinder" viste seg å bli et godt utgangspunkt
for en modell av fordøyelsessystemet. Elevenes egen ide, selvfølgelig!


  • To jenter, som virket lite interessert i naturfag, hadde vært med på et gruppearbeid innen temaet energi, hvor elevene hadde valgt å presentere resultatene som en samtale mellom fingerdukker og en professor på en svært god måte. Gruppa besto av både faglig sterke elever og elever som strevde litt mer faglig, men det var tydelig at her hadde alle vært med på å dra lasset sammen, og gruppa fikk mye ros for godt innhold og kreativ form. I ettertid ble det tydelig for læreren at disse to jentene tok med seg disse erfaringene videre. De tok et mer aktivt ansvar for å delta i det som foregikk i timene, og fikk også bedre resultater på prøver.


At dukketeater kunne fungere i naturfag, hadde ikke læreren tenkt på!Hvordan vi velger å arbeide i naturfagtimen betyr noe!Vi tror at de aller fleste elever trives bedre når de får bruke flere av evnene sine i det faglige arbeidet. I en naturfagklasse vil det alltid være noen som er gode til å tegne eller tenke visuelt, bygge noe tredimensjonalt, dramatisere eller få kreative ideer. Når dette tas inn i strukturerte læringsaktiviteter, kan nye elever få «skinne» eller bli sett – og føle mestring fordi de har noe å bidra med i det faglige arbeidet. 

Vi har sett at slike erfaringer kan gi enkelte elever en ny og positiv holdning til selve faget – også hos elever som vi tenkte var umulige å nå. Også med tanke på at altfor mange elever faller fra i videregående skole, tror vi at det kan være viktig å utforske hvordan vi velger å arbeide i klasserommet.

Har du kanskje gjort lignende erfaringer? Kommenter gjerne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar