Blogglistenhits

onsdag 8. juni 2016

Hva sier de som har vært på "Engasjerende naturfag"-foredrag?

Det siste året har vi bedt deltagerne på våre foredrag gi oss en kort evaluering etterpå. Tilbakemeldinger er viktig for oss, fordi vi ønsker å utvikle vårt konsept slik at det blir nyttig, sånn at det kan komme lærerne og elevene til gode.

I vår har omtrent halvparten av deltagerne valgt å gi oss slike tilbakemeldinger, og det setter vi stor pris på! Disse viste seg å være svært positive, og kommenterer samtidig ulike sider av foredragene våre - og mange av de tingene som vi selv ønsker å få fram.


Hos realfaglektorstudenter på NTNU i mars 2016


Noen eksempler på tilbakemeldinger som vi har fått:

  • "Kari Folkvord og Grethe Mahan viser gjennom sitt foredrag at det er tilnærmet ubegrenset av muligheter til å variere undervisningen. Ved å dele tips og erfaringer senker de terskelen for å tørre å prøve ut ulike undervisningsmetoder".
  • "Engasjerende naturfag har endret min undervisningspraksis. Elevene er veldig fornøyde med at de får være aktive i timene."
  • "Fint med konkrete tips om hvordan gjøre ting. Jeg ble inspirert!"
  • "Særlig positivt: At forarbeidet ser overkommelig ut! Dere er bevisste på at tidsbegrensning ofte er en hindring for å drive denne typen undervisning. Noe som ofte resulterer i at man "gjør det på gamlemåten"."
  • "Endelig et matnyttig kurs! Elevene har i hovedsak ikke sjangs til å melde seg ut, og det er uhyre viktig. Dere er utrolig ærlige - kommer ikke med fasiten, men gir oss ideer."
  • "Dette burde vært obligatorisk i PPU og lærerskoler."
  • "Jeg får tilbakemeldinger på at elevene setter pris på varierte undervisningsformer, og enkelte elever som i utgangspunktet var lei av naturfag har funnet ny inspirasjon".
  • Veldig bra at det var så praktisk rettet. Utrolig kjekt å få så mange spennende verktøy og nye syn på arbeidsmetoder som jeg kan ta med meg og teste ut". 
  • "Engasjerende når dere hadde kommentarer fra elevers erfaringer".
  • "Fint at dere legger vekt på at alle må prøve og feile, og at vi ikke behøver å være "perfekte" fra start". Fra foredrag for naturfaglærere i Vest-Agder fylkeskommune i mai 2016

Mange har tatt kontakt med oss etter slike foredrag og fortalt at "Engasjerende naturfag" og de to andre bøkene våre kommer med et innhold som de har savnet, og som de ikke har funnet andre steder. For oss er dette hyggelig å høre, fordi det var nettopp dette som var vårt eget utgangspunkt da vi begynte arbeidet med den første boka som kom i 2007: Vi savnet kurs og litteratur og innspill om hva vi kunne gjøre i teoriundervisningen annet enn lærergjennomgang av teoristoff, oppgavearbeid og litt prosjekt. Vår egen utviklingsprosess har så langt ført til disse tre bøkene. Dette er de bøkene som vi selv lette etter  da vi begynte å arbeide som naturfaglærere i videregående skole, og det er tankevekkende å høre at slikt innhold har vært - og er - et savn hos flere enn oss.

Tilbakemeldingene inspirerer oss til å arbeide videre rundt arbeidsmåter/pedagogiske grep og andre sider av det som foregår i naturfagklasserommet, så tusen takk til alle som tok seg tid til å gi dem!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar