Blogglistenhits

torsdag 18. august 2016

Gjetteleker på fargede lapper

Når fagstoffet plutselig dukker opp på fargerike  ark eller papirlapper, skjer det noe med stemningen i klasserommet. Mange elever liker å kunne ta i ting når de arbeider faglig, og det hele minner kanskje litt om et artig brettspill? Det er flere måter å bruke papirlapper på i klasserommet, og i løpet av vinteren og våren har vi vist vi noen her på bloggen. Slike gjetteleker er nyttige pedagogiske grep for enhver lærer - og ikke minst enkle å lære seg - , og derfor tar vi like gjerne en liten oppsummering: 


Memory

finner du her. Elevene får teste seg selv på hvilke fagord og definisjoner som hører sammen. Alt foregår mellom to og to elever, og man vinner bare over partneren sin.


Foto: Anette S. Guldager

Formeldrill

har vi skrevet om her. Også i Formeldrill foregår arbeidet i par, hvor elevene forsøker å huske hvilken formel som høres med hvilket navn osv. 


Foto: Anette S. Guldager

Å legge et puslespill

står det mer om her. Dette er gruppearbeid, som kan passe for oppsummering av tema som lar seg presentere i en oversiktstabell som for eksempel på bildet. Flere elever samarbeider om å pusle brikkene på riktig plass.


Foto: Anette S. Guldager


Bingo

En beskrivelse av Bingo finner du her. Dette er en velkjent gjettelek, som foregår i samlet klasse. Elevene samarbeider to og to, slik at de har støtte av en partner, og det er flaks som bestemmer hvem som får bingo først.Foto: Anette S. Guldager


Alle disse fire gjettelekene kan tas fram av læreren ved behov, og de passer på mange alderstrinn og på mange slags fagtema. Selv har vi brukt disse i naturfagene på videregående skole. Gjetteleker er bestandig stas og skaper stort engasjement. Vi har mange ganger opplevd at elevene gjerne forbereder seg litt ekstra til timen når de vet at de skal ha for eksempel Formeldrill eller Memory. Mange elever synes det er morsomt å teste kunnskapen sin, og med elementer av kameratstøtte eller samarbeid blir det heller ikke så skummelt for de elevene som føler på det

For læreren kan det være interessant å se hvordan det som mange elever synes er kjedelig puggestoff får nytt liv i slike gjetteleker. Og poenget for læreren er jo aldri hvem som vinner, men at elevene har lyst til å delta, og arbeider faglig både for å forberede seg og mens de tester hvor mye som sitter. Det er ikke til å komme forbi at elevene reagerer annerledes på "Husk å repetere dette til i morra, for da skal dere få teste dere selv med en Memory på dette temaet!", enn hvis vi minner dem om at i morra skal vi arbeide med repetisjonsoppgavene i læreboka. Vi har ofte erfart at gjetteleker på fargede lapper er et nyttig verktøy å hente fram fra vår pedagogiske verktøykasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar